วันที่   15   มีนาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนฯ สังกัดโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)