วันที่   31   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม กศจ.ครั้งที่ 1/2566 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)