วันที่   3   พฤศจิกายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - - รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 80 ราย หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)