วันที่   1   พฤศจิกายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - - รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อเลือกโรงเรียน จำนวน 80 ราย หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)