วันที่   31   ตุลาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)
13.00 น. - น.   - สัมภาษณ์ครูผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)